Tens preguntes?
Tenim respostes.

General

Què és Watteco?
WATTECO dona nom a la nostra cooperativa, la nostra app i el nostre token.
 • WATTECO SCCL és una cooperativa de treball que neix per ajudar als municipis a realitzar la transició energètica d’una manera participativa mitjançant una app per al finançament de projectes renovables.
 • L’app de WATTECO és una plataforma de finançament participatiu(crowdfunding) per projectes renovables locals, que utilitza Blockchain i una moneda virtual per promoure també una economia més local i sostenible.
 • El WATTECO "token" és un actiu digital que es crea amb la generació d’energia renovable i que pren valor gràcies a l’estalvi econòmic que ocasiona l’autoconsum d’aquesta energia enlloc de l'energia de la xarxa.
Quins serveis ofereix Watteco SCCL?

Des de Watteco SCCL, i amb l’ajut dels nostres col·laboradors, oferim tots els serveis necessaris per tal de desenvolupar projectes renovables i finançar-los col·lectivament a través de la nostra plataforma.

Aquests serveis inclouen:

 • Assessories i estudis energètics i formcions personalitzades.
 • Suport tècnic, financer i legal en la definició dels projectes.
 • Suport en la comunicació i difusió pel finançament dels projectes
 • Desenvolupament IT dels contractes amb els inversors i gestió del retorn dels préstecs.
Per què serveix l'app de Watteco?

L’aplicatiu mòbil de Watteco és una plataforma virtual que:

 1. Facilita el finançament participatiu de projectes energètics locals
 2. Recompensa als inversors amb una moneda virtual (token de Watteco) en funció de l’energia generada per aquests projectes
 3. Promou una economia més local i sostenible facilitant el pagament digital amb aquests tokens
Què és Blockchain? Per què Watteco utilitza la tecnologia Blockchain?

Una Blockchain (cadena de blocs) és un llibre de comptes virtual on els registres (els blocs) estan enllaçats i xifrats per protegir la seguretat i privacitat de les transaccions. En altres paraules, és una base de dades distribuïda i segura gràcies a l’encriptació, i que es pot aplicar a tot tipus de transaccions que no tenen per què ser necessàriament econòmiques.

Watteco utilitza la tecnologia Blockchain per enregistrar i certificar tota la informació referent a les inversions, així com també la generació de kW renovables i les transaccions del retorn del préstec.

Què és un token? I el token de Watteco?

Un token és una unitat de valor en format digital que una organització crea per governar el seu model de negoci i donar més poder als seus usuaris per interactuar amb els seus productes, a més de facilitar la distribució i repartiment de beneficis entre tots els seus accionistes.

El token de Watteco és un actiu digital que es crea i pren valor gràcies a la generació de kW/h d’energia renovable. Concretament, amb l'estalvi econòmic que es genera en les factures del propietari quan s’autoconsumeix l’energia d’una instal·lació renovable.

Aquest token serveix doncs per repartir l'estalvi entre els inversors i retornar-los el préstec i la rendibilitat promesa.

Quin valor té el Watteco? Com es calcula?

1 Watteco = 1 € d'estalvi energètic

El Watteco manté una paritat de 1:1 amb l'euro. Això vol dir que el valor del token de Watteco és sempre igual a 1 euro (1 euro d'estalvi generat gràcies a l’autoconsum d'energia renovable).

El valor del Watteco no varia, si no que varia la velocitat amb la que es generen els Wattecos. Com més eficient sigui una instal·lació i més energia autoconsumeixi aquell edifici, més estalvi significarà i més ràpid es generaran Wattecos.

La generació de Wattecos depèn doncs de diferents variables de cada projecte com ara: la potencia instal·lada, nivells de irradiació de la zona, tarifes contractades per l’edifici que autoconsumeix, períodes tarifaris en els que s’autoconsumeix l’energia, etc.

Com puc esborrar el meu usuari@ de Watteco? I modificar les meves dades?

Per esborrar el teu compte d'usuari@ de Watteco pots fer-ho des de la mateixa app (Configuració / Perfil / Elimina el teu compte), o bé enviar-nos un correu a admin@watteco.cat exposant la teva voluntat d'eliminar el teu usuari@ de Watteco. L'eliminació del compte d'usuari@ implica l'eliminació de totes les dades de la persona que Watteco havia recollit per la seva identificació, verificació i millora de la seva experiència d'usuàri@.

Per modificar les dades del teu compte d'usuàri@ de Watteco, envia'ns un correu a admin@watteco.cat exposant les dades que desitges modificar i l'equip de Watteco procedirà a realitzar la modificació.

Què passa si elimino el meu compte d'usuari@ de Watteco?

En cas d'eliminar el teu compte d'usuari@ de Watteco s'eliminaran també totes les teves dades personals de la nostra base de dades.

Pel què fa a les inversions que puguis tenir realitzades en el moment d'eliminar el teu compte, es procedirà de la següent manera depenent de la situació d'aquestes inversions:

 • En el cas de les inversions en projectes que encara estan en finançament, NO es reembolsaran els diners de les aportacions.
 • En el cas d'aquelles inversions que ja estan generant Wattecos, es reembolsaran els Wattecos que tinguis a la cartera sempre i quan acumulis un mínim de 30 Wattecos (= 30 euros). En aquest cas NO es reembolsara la quantitat corresponent als Wattecos que et queda per generar.

Inversions

Què és el crowdfunding? I el crowdlending?

El crowdfunding és una forma de finançament col·lectiu que consisteix en utilitzar el capital de nombrosos individus a través de petites aportacions i que s’acostuma a utilitzar per finançar nous projectes.

El crowdlending és un tipus de crowdfunding basat en préstecs. Varis individus presten petites quantitats a una empresa o projecte mitjançant una plataforma web. Per altra banda, qui rep el préstec es compromet a pagar periòdicament a cada inversor la part de capital i els interessos segons les condicions pactades.

Com són les inversions de Watteco?
A Watteco promovem el crowdlending per projectes energètics renovables del teu voltant.

Les inversions de Watteco són préstecs per ajudar a finançar instal·lacions d’energia renovable en edificis i espais municipals, així com també a comunitats de veïns o naus industrials del teu voltant. El retorn d’aquest préstec i dels interessos pactats es fa en funció de l’energia generada i autoconsumida per aquestes instal·lacions.

Què vol dir que el retorn del préstec es fa segons l’estalvi generat?

A Watteco no oferim una rendibilitat lineal per les inversions realitzades (per exemple un % mensual), sinó que el retorn del préstec i dels interessos pactats es fa en funció de l’estalvi energètic que generen els projectes.

Igual que passa amb l’amortització d’uns panells solars a nivell particular, que si fa més sol ho amortitzes abans, amb Watteco capitalitzes més ràpid les teves inversions quan fa sol.

Així doncs, tot i que la rendibilitat de les inversions són fixes i pactades (per exemple del 20%), és variable el temps que trigaràs en rebre aquesta rendibilitat.

Què és un “Smart Contract”? Com són els “Smart contracts” de Watteco?

Un smart contract (contracte intel·ligent) és un conjunt d'instruccions en forma de codi informàtic acceptades entre 2 o més parts, i que s’emmagatzema a la Blockchain. Aquest codi té la capacitat d’executar accions automàticament d'acord a una sèrie de paràmetres ja programats, i fer-ho de forma immutable, transparent i completament segura.

Els contractes intel·ligents de Watteco són contractes entre la persona inversora i el propietari de la instal·lació fotovoltaica. Aquests contractes recullen la informació referent a la identitat i quantitat invertida per l'inversor, així com també les dades de generació energètica per poder automatitzar el retorn de la inversió en funció de l’estalvi.

Són segures les inversions que ofereix Watteco?

En general, les inversions en energia renovable son inversions segures, però amortitzables a mig i llarg termini (poden anar dels 5 als 15 anys). A Watteco, tot i que la rendibilitat que ofereixen les inversions és fixa i està assegurada (per exemple d'un 20%), el que es desconeix és el temps de retorn del préstec i dels interessos pactats.

Les inversions a través de Watteco no només són segures a nivell econòmic i financer, sinó que ho són també a nivell informàtic gràcies a l’ús de Blockchain, que certifica i automatitza el retorn en funció de l'estalvi.

Watteco cobra comissions?

A Watteco NO cobrem comissions directes a l'inversor, ja que cobrem totes les nostres comissions als promotors i/o propietaris dels projectes.

No obstant, aquestes comissions sovint s’inclouen en el cost total del projecte a finançar, de manera que aquestes comissions ja estan considerades en les projeccions dels projectes, i totes les rendibilitats de les què parlem a la plataforma són rendibilitats netes.

Quina documentació necessito per invertir?
Amb Watteco pots invertir d’una manera àgil i senzilla.

Només necessitem acreditar la teva identitat mitjançant algun dels mecanismes de registre de sessió (Google, Facebook, info DNI), i una targeta de crèdit on poder cobrar el càrrec de la inversió i rebre les quotes amb les rendibilitats.

Projectes

Quin tipus de projectes es poden finançar?

A Watteco financem projectes energètics renovables que prioritzin l’autoconsum, projectes de petita i mitjana escala típics d’un entorn municipal.

Bàsicament instal·lacions en:

 • Edificis i espais municipals (escoles, poliesportius, etc.)
 • Cobertes i terrats de comunitats de veïns
 • Cobertes de naus dels polígons industrials
Com es seleccionen els projectes?

Des de Watteco avaluem els projectes per tal de validar que són aptes per ser finançats de manera participativa a través de la nostra plataforma.

Concretament, estudiem la viabilitat des de 3 punts de vista:

 • Anàlisi tècnic: Avaluem les possibilitats de la coberta o espai que acull la instal·lació i ajustem l’oferta tècnica per tal de maximitzar l’autoconsum, minimitzar els riscos, i fixar les garanties i els proveïdors amb els quals s’executarà el projecte.
 • Anàlisi financer: Un cop completat l’estudi de viabilitat tècnic, avaluem els riscos financers i fem una previsió de les comissions per tal d’estimar la rendibilitat del projecte i fixar els interessos que oferirem als inversors.
 • Anàlisi legal: Per últim, avaluem la viabilitat legal del projecte per tal de validar els permisos i els contractes d’inversió (préstec) relacionats amb el projecte.
Qui pot presentar projectes?

A Watteco poden presentar projectes les administracions públiques locals (Ajuntaments) i/o altres entitats i/o organitzacions locals (associacions de veïns, empreses de polígons industrials, entitats esportives i/o culturals, etc.)

Sóc un particular, puc presentar un projecte?

Els particulars poden presentar projectes sempre i quan els beneficiaris siguin un grup de persones d’una comunitats de veïns o d’una zona residencial com per exemple una urbanització o d’un municipi rural.

En general, els projectes estrella de Watteco són projectes en entorns o edificis dels quals en fan ús un col·lectiu de persones o empreses. Per exemple, un edifici d’una comunitat de veïns, una nau d’un polígon industrial, un poliesportiu municipal, etc.

Més preguntes?

MÉS RESPOSTES