Sant Pere de Ribes

Agrovoltaica Comunitat Hipòcrates

Instal·lació solar fotovoltaica de 3 kWp en un espai de la Comunitat Hipòcrates, un espai on hi conviuen persones i iniciatives amb una visió del món enfocada a l'autosuficiència i la sobirania.. Es tracta d’un sistema agrovoltaic que ha de permetre conrear plantes a sota de l’estructura que suportarà les plaques solars. L’energia es destinarà per bombejar aigua d’un pou natural i per autoconsum energètic d’algunes unitats familiars que viuen a la comunitat.

Agrovoltaica Comunitat Hipòcrates

Finançament

Financiamiento

3.500 €
Objectiu de finançament
Objetivo de financiación
65%
Percentatge finançat
Porcentaje financiado
5
Nombre d'aportacions
Aportaciones
10%
Rendibilitat total
Rentabilidad total
5%
Rendibilitat anual
Rentabilidad anual
2 anys
Temps de retorn
Tiempo de retorno

Sostenibilitat

Sostenibilidad

3 kWp
Potencia instal·lada
Potencia instalada
3700 kWh
Producció anual
Producción anual
100%
Autoconsum
Autoconsumo
1.8 t
CO2 evitat
CO2 evitado

Ficha tècnica

Ficha técnica

Empresa instal·ladora: Soliclima

Components:

Estructura

Estructura per 5 Panells 30-45mm Coplanar Falcat: És un suport per poder situar quatre panells solars sobre una coberta que tingui una correcta inclinació i orientació. Els panells es col·loquen verticalment sobre l'estructura, i aquesta tindrà la mateixa inclinació que la superfície on s'instal·la.

Camp fotovoltaic

7 Panels Solar 405W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono o similar: Conté mitges cèl·lules que ofereixen una eficiència molt alta amb 405W de potència. Compte amb tecnologia PERC i és del reconegut fabricant mundial JA Solar.

Transformació i regulació CC/CA

1 Inversor Carregador Must Solar 3000W 24V o similar: és un kit premuntat que inclou l'inversor d'aïllada Must Solar 3000W 24V que ofereix fins a 3000W de potència de sortida a partir d'unes bateries de 24V. L’inversor incorpora una entrada per a panells solars que serveix per alimentar els consums i poder recarregar la bateria de 24V.

Acumulació

4 Bateries 6V 600Ah Tensite OPzS o similar: La Bateria Estacionària 6V 600Ah Tensite OPzS conté plaques tubulars que ofereixen un rendiment molt alt i al millor preu.

Està perfectament indicada per a instal·lacions fotovoltaiques de mida mitjana. Es tracta d'una bateria amb llarga vida útil i excel·lents característiques de descàrrega.

Bombeig d'aigua

1 Bomba Submergible IDEAL 0,37kW Trifàsica 230V SJI6 o similar: Es tracta una bomba d'aigua submergible multicel·lular que s'instal·la en un pou i s'utilitza per al subministrament d'aigua a vivendes, granges, indústria i agricultura.

Enllaços d'interès

Enlaces de interés

Vols invertir en un projecte així?
¿Quieres invertir en un proyecto así?
Descarrega l'appDescarga la app

Ets un Ajuntament i vols iniciar un projecte d'energia renovable?

Inicia el teu projecte

¿Eres un ayuntamiento y quieres iniciar un proyecto de energías renovables?

Inicia tu proyecto