La plataforma d'inversió en energies renovables més innovadora d'Europa

La primera plataforma que automatitza el retorn de la inversió en funció dels kW/h renovables que has ajudat a generar. Amb Watteco podem repartir l'estalvi econòmic que genera una instal·lació renovable entre totes les persones que han fet possible aquesta instal·lació.

La tecnologia Watteco

Per tal de finançar projectes energètics de manera col·lectiva, comptar l'energia produïda i repartir l'estalvi generat entre els inversors,
a Watteco hem desenvolupat una solució tecnològica que uneix:

Smart meter

Dispositiu que compta l'energia generada i es comunica via internet amb les nostres bases de dades

Blockchain

Base de dades distribuïda que gestiona els "smart Contracts" que es generen amb cada inversió en un nou projecte

App

Aplicatiu mòbil que fa de interfície visual a través de la qual interactuen els usuaris i realitzen totes les accions

El sol és essencial.
La teva confiança també.

Certificació de la generació d'energia renovable

Mitjançant la connexió dels comptadors energètics amb la nostra Blockchain, certifiquem la creació de nous kW/h d'energia renovable i en fem la traçabilitat.

Monetització de l'estalvi energètic i econòmic generat

Mitjançant els Smart Contracts, comptem l'estalvi econòmic derivat de la generació renovable i el transformem en diners reals per tal de retornar inversió+beneficis a les persones inversores.

Transparència i seguretat en tots els processos i transaccions

Amb Blockchain assegurem de que tots els processos i transaccions s'efectuen de manera 100% segura. Per altra banda, fem públiques les dades de generació renovable.

què és un watteco?

1

Watteco

=

1

Estalvi Energètic

1 Watteco equival a 1 euro d'estalvi energètic que has ajudat a generar gràcies a les teves inversions.

Així doncs, el Watteco és un actiu digital (token) el valor del qual está recolzat per la generació local d'energia renovable, i que posteriorment es pot bescanviar per productes i serveis de proximitat.

Virtual

És un mitjà d'intercanvi digital, que no té format físic en paper o moneda.

Local

El seu ús està limitat geogràficament al municipi on es genera l'energia

Energètica

Es crea i pren valor amb la generació de kW/h d'energia neta.

Contacta amb nosaltres si vols saber -ne més.

INICIA EL TEU PROJECTE