CROWDFUNDING BLOCKCHAIN ENERGIES RENOVABLES

Watteco és una plataforma virtual que facilita el finançament col·lectiu d'instal·lacions energètiques renovables i automatitza el retorn dels préstecs en funció de l'energia generada per aquestes instal·lacions.

El sol és essencial.
La teva confiança també.

Certificació de la generació d'energia renovable

Mitjançant la connexió dels comptadors energètics amb la nostra Blockchain, certifiquem la creació de nous kW/h d'energia renovable i en fem la traçabilitat.

Monetització de l'estalvi energètic i econòmic generat

Mitjançant els Smart Contracts, comptem l'estalvi econòmic derivat de la generació renovable i el transformem en diners reals per tal de retornar inversió+beneficis a les persones inversores.

Transparència i seguretat en tots els processos i transaccions

Amb Blockchain assegurem de que tots els processos i transaccions s'efectuen de manera 100% segura. Per altra banda, fem públiques les dades de generació renovable.

La moneda virtual de watteco

1

Watteco

=

1

Estalvi Energètic

1 Watteco equival a 1 euro d'estalvi energètic que has ajudat a generar gràcies a les teves inversions.

Així doncs, el Watteco és un actiu digital (token) el valor del qual está recolzat per la generació local d'energia renovable, i que posteriorment es pot bescanviar per productes i serveis de proximitat.

Virtual

És un mitjà d'intercanvi digital, que no té format físic en paper o moneda.

Local

El seu ús està limitat geogràficament al municipi on es genera l'energia

Energètica

Es crea i pren valor amb la generació de kW/h d'energia neta.

Contacta amb nosaltres si vols saber -ne més.

INICIA EL TEU PROJECTE