Sant Feliu

Kit solar Edifici Co-innova

Kit solar fotovoltaic amb instal·lació aïllada de la xarxa per alimentació energètica d’alguns dels equips informàtics i electrònics que hi ha a l’edifici CO-Innova, un espai laboratori del municipi de Sant Feliu on la innovació incorpora l’impacte social, la tecnologia i les eines metodològiques col·laboratives.

Kit solar Edifici Co-innova

Finançament

Financiamiento

3.000€
Objectiu de finançament
Objetivo de financiación
35%
Percentatge finançat
Porcentaje financiado
3
Nombre d'aportacions
Aportaciones
10%
Rendibilitat total
Rentabilidad total
5%
Rendibilitat anual
Rentabilidad anual
2 anys
Temps de retorn
Tiempo de retorno

Sostenibilitat

Sostenibilidad

1.6 kWp
Potencia instal·lada
Potencia instalada
3000 kWh
Producció anual
Producción anual
100%
Autoconsum
Autoconsumo
8 t
CO2 evitat
CO2 evitado

Ficha tècnica

Ficha técnica

Empresa instal·ladora: Azimut 360

Components:

Estructura

Estructura per 4 Panells 30-45mm Coplanar Falcat: És un suport per poder situar quatre panells solars sobre una coberta que tingui una correcta inclinació i orientació.

Els panells es col·loquen verticalment sobre l'estructura, i aquesta tindrà la mateixa inclinació que la superfície a què s'instal·la.

Camp fotovoltaic

4 Panells Solar 405W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono o similar: Conté mitges cèl·lules que ofereixen una eficiència molt alta amb 405W de potència.

Compte amb tecnologia PERC i és del reconegut fabricant mundial JA Solar.

Transformació i regulació CC/CA

1 Inversor Carregador Must Solar 3000W 24V o similar: És un kit premuntat que inclou l'inversor d'aïllada Must Solar 3000W 24V que ofereix fins a 3000W de potència de sortida a partir d'unes bateries de 24V.

L’inversor incorpora una entrada per a panells solars que serveix per alimentar els consums i poder recarregar la bateria de 24V.

Acumulació

2 Bateries Frontal Tensite AGM 250Ah 12V: Bateria monobloc de tipus frontal que no emet gasos ni requereix manteniment.

És una excel·lent opció quan es vol instal·lar la bateria en un lloc sense ventilació.

Vols invertir en un projecte així?
¿Quieres invertir en un proyecto así?
Descarrega l'appDescarga la app

Ets un Ajuntament i vols iniciar un projecte d'energia renovable?

Inicia el teu projecte

¿Eres un ayuntamiento y quieres iniciar un proyecto de energías renovables?

Inicia tu proyecto