Sant Feliu de Llobregat

Kit solar Edifici Co-innova

Kit solar fotovoltaic amb instal·lació aïllada de la xarxa per alimentació energètica d’alguns dels equips informàtics i electrònics que hi ha a l’edifici CO-Innova, un espai laboratori del municipi de Sant Feliu on la innovació incorpora l’impacte social, la tecnologia i les eines metodològiques col·laboratives.

Kit solar Edifici Co-innova

Finançament

Financiamiento

3.000€
Objectiu de finançament
Objetivo de financiación
100%
Percentatge finançat
Porcentaje financiado
23
Nombre d'aportacions
Aportaciones
10%
Rendibilitat total
Rentabilidad total
10%
Rendibilitat anual
Rentabilidad anual
1 any
Temps de retorn
Tiempo de retorno

Sostenibilitat

Sostenibilidad

1.2 kWp
Potencia instal·lada
Potencia instalada
3000 kWh
Producció anual
Producción anual
100%
Autoconsum
Autoconsumo
1,6 t
CO2 evitat
CO2 evitado

Ficha tècnica

Ficha técnica

Empresa instal·ladora: Soliclima

Components:

Estructura

Estructura de suport amb totes les peces venen fabricades amb alumini estructural d’aliatge 6005A i tractament tèrmic T6. L'estructura incorpora 9 ontrapesos de formigó de 35kg cadascun. El disseny de la estructura i el sistema de fixació permeten les dilatacions tèrmiques sense transmetre les càrregues que puguin afectar la integritat dels mòduls.

Camp fotovoltaic

3 Mòduls TRINA SOLAR TSM-400 DE09.08 de 400W amb 120 cel·les multibusbar de tecnologia PERC de 400 wp.

Transformació i regulació CC/CA

1 Inversor fotov monofàsic SAJ de 1500W AC amb 1 MPPT amb eficiència del 96,8% i corrent màxim d'entrada de 12,5 A per entrada, amb refredament per convecció. Ideal per a instal·lacions de connexió a xarxa residencials de 360 V nominals dentrada.

Vols invertir en un projecte així?
¿Quieres invertir en un proyecto así?
Descarrega l'appDescarga la app

Ets un Ajuntament i vols iniciar un projecte d'energia renovable?

Inicia el teu projecte

¿Eres un ayuntamiento y quieres iniciar un proyecto de energías renovables?

Inicia tu proyecto